LOADING CLOSE

Projectes

PRIDE Barcelona

ACEGAL va crear PRIDE Barcelona l’any 2008, una celebració multitudinària de l’orgull LGTBI que ja s’organitzava a d’altres ciutats europees però que encara mancava a la capital catalana. Des d’aleshores, Acegal organitza anualment PRIDE Barcelona, que es celebra a la ciutat entorn del dia 28 de juny. L’associació compta amb el suport de més de 30 entitats de l’àmbit social i de més de 200 voluntaris. Treballen plegats per tal de consolidar PRIDE Barcelona com la principal celebració de l’orgull LGTBI del Mediterrani. Cada edició està dedicada a una temàtica diferent, de manera que any rere any es posa el focus sobre els temes que més afecten la comunitat LGTBI, afavorint la seva visibilitat i realitzant una important tasca pedagògica mitjançant l’organització d’activitats relacionades amb la temàtica triada. D’altra banda, la celebració de PRIDE Barcelona ha aconseguit situar la capital catalana com una de les principals destinacions del turisme LGTBI.

Pla de Turisme

Un dels principals objectius d’ACEGAL és el de consolidar Barcelona com a destinació de turisme LGTBI. L’organització de PRIDE Barcelona ha suposat una important embranzida per assolir-ho però, a més a més, ACEGAL ha dissenyat un ambiciós pla de Turisme que ara mateix es troba en plena implementació. L’associació ha forjat una aliança amb Turisme Barcelona per a la promoció turística LGTBI de la nostra ciutat. Plegats, posem en marxa el projecte Visit Gay Barcelona, una potent campanya de comunicació que inclou la creació d’un nou portal web i l’increment de la presència a les xarxes socials mitjançant el llançament de nous perfils socials. A més a més, fruit d’aquesta col•laboració, el mapa Gai Oficial de Barcelona d’enguany arribarà a tenir una tirada de 60.000 exemplars i superarà el centenar de punts de distribució. A més a més, s’organitzaran XXXXXXXXX amb agents de premsa internacional.

Gaixample

Un dels principis bàsics d’ACEGAL consisteix a la promoció i visibilitat de la comunitat LGTBI i de les empreses que li ofereixen serveis. Per aconseguir-ho, cal consolidar el Gaixample com el barri gai de Barcelona. Actualment, el Gaixample aglutina la principal concentració de botigues i serveis adreçats al públic LGTBI de la ciutat i, conseqüentment, és el principal punt de trobada de la comunitat a Barcelona. El projecte impulsat per ACEGAL passa per incrementar la visibilitat de Gaixample i per dinamitzar la vida de barri, enfortint els llaços amb el veïnat, impulsant iniciatives per afavorir la cohesió social i organitzant activitats que ajudin a crear comunitat, que ens permetin “fer barri”. ACEGAL aspira a seguir l’exemple de barris com Castro, a San Francisco, el Soho londinenc o el madrileny Chueca, i consolidar-se nacional i internacionalment com el barri Gai de Barcelona.