Equip

Els associats d’ACEGAL trien, mitjançant eleccions, una Junta Directiva que gestiona l’activitat de l’entitat i vetlla pel compliment dels seus principis i objectius. Està formada per un grup d’empresaris i emprenedors del sector LGTBI amb un important bagatge professional que posen a disposició de l’entitat els seus coneixements per garantir el bon funcionament i el creixement d’aquesta. Tanmateix, l’associació disposa d’un equip tècnic que s’encarrega del funcionament diari de l’entitat, així com de l’organització i coordinació dels projectes i esdeveniments de la mateixa.

Juan P. Julià
Juan P. Julià
PRESIDENT

Propietari i CEO d'Axel Hotels

Maria Giralt
Maria Giralt
VICEPRESIDENTA

Directora General de Gayles TV

Xavi Saula
Xavi Saula
Secretari - Tresorer

Soci i fundador d'Auris Advocats

Eduard Suñer
Eduard Suñer
VOCAL

Board Member
·ES· Collection ADDICTED & AD Fetish

Ferran Poca
Ferran Poca
VOCAL

C.E.O i Fundador de
Locamente Entertainment

Celina Koekenbier
Celina Koekenbier
Vocal

C.E.O MagLes Revista &
MagLes Match APP

Dani Morales
Dani Morales
Coordinador General d'ACEGAL i

PRIDE BARCELONA

Jose Carlos Grima
Jose Carlos Grima
Dinamitzador i

Suport de Coordinació