Informació de Contractació

Contracte de Gestió Integral de la Comunicació d’ACEGAL i PRIDE Barcelona 2020
(Procediment fora de termini)

S’ha esmenat el document Annex I PCA, apartat 25 calendari, degut a un error material. 
El calendari de presentació de proposicions és el publicat en aquest web, és a dir de l’11 al 20 de desembre 2019.

Data Publicació:

27/11/2019

Termini presentació de sol·licituds:

11 al 20/12/2019

Tipus de procediment:

Concurs

Documents

Data de publicació

27/11/2019

Esmenat el 11/12/2019

27/11/2019

27/11/2019

10/01/2020

13/01/2020

13/01/2020

15/01/2020

28/07/2020