Propis

ASSOCIACIÓ

ACEGAL posa a disposició dels socis serveis i mitjans per afavorir la seva activitat, a més de fomentar la interrelació entre els socis.

 • Posibilitat puntual d’aprofitar la nostre presencia a les xarxes socials per difondre activitats destacades i extraordinàries dels socis.
 • Cessió puntual d’espais de la seu per a l’ús dels nostres associats.
 • Edició del Butlletí mensual d’ACEGAL amb novetats i informacions d’interes pels socis.

PREUS EXCLUSIUS

ACEGAL negocia preus i tarifes especials exclusives per als nostres socis:

 • Negociació global amb entitats bancaries per aconseguir tractaments avantatjosos.
 • Negociació global amb proveïdors de serveis per aconseguir tractaments avantatjosos
 • Central de compres de productes útils per a les empreses associades aconseguint, aixì, preus més competitius.

ASSESSORIA LEGAL

ACEGAL afavoreix que els seus socis puguin accedir a serveis d’assessoria legal:

 • Consultes i assessorament legal, comptable, d’assegurances.
 • Preus aventatjosos per mitjà d’empreses associades o empreses col.laboradores.

ESDEVENIMENTS

ACEGAL organitza esdeveniments multitudinaris com el PRIDE o la Mostra de Comerç entre d’altres que afavoreixen els nostres associats. A més, els socis compten amb avantatges en cas que vulguin participar-hi

 • Preu especial per a socis per a participar a les mostres.
 • Preu especial per a socis per a participar al PRIDE.
 • Preu especial per a socis per publicitar-se al PRIDE.

INSTITUCIONAL

ACEGAL té una especial cura a mantener unes relacions institucionals òptimes que afavoreixen l’enteniment entre els nostres associats i les administracions.

 • Representar els interessos  de tots els associats en les iniciatives municipals i generals.
 • Representació i consulta davant l’Administració municipal i autonòmica sobre temes que afecten a les activitats de les empreses associades.

PIMEC

ACEGAL és membre de PIMEC Comerç i per això els nostres socis es poden beneficiar dels avantatges que això comporta:

 • Informació de normatives i legislació vigent per sectors professionals.
 • Informació novetats administratives, comptables i fiscals.
 • Cursos de formació.

VISIBILITAT

ACEGAL fomenta i promou la visibilitat de la comunitat LGTBI dins i fora de Catalunya mitjançant activitats públiques i recolzant entitats i associacions en la defensa dels drets del col•lectiu:

 • Difusió i participació activa de projectes amb finalitats d’integració, visibilització i reivindicació dels drets de la comunitat, impulsats des de les entitats públiques i privades, catalanes i internacionals.
 • Organització d’activitats pròpies en pro de la visibilització de diferents temàtiques socials que afecten el món LGTBI.
 • Invitació a les entitats del col•lectiu a participar i estar presents als nostres projectes, per tal que s’erigeixin en aparadors a on difondre las seva activitat.

PROMOCIÓ INTERNACIONAL

ACEGAL promou activament Barcelona i Catalunya com a destinacions turístiques específiques per a gais i lesbianes, al temps que assessora les administracions per a que assumeixin aquest objectiu:

 • Organització de Fam trips anuals amb agents de premsa internacional i influencers d’arreu del món.
 • Edició i distribució de mapes amb tota l’oferta de serveis LGTBI de la ciutat. Els nostres associats apareixen a aquest mapa.
 • Promoció a Internet, tant amb web pròpia com mitjançant l’ús de les xarxes socials. Els nostres associats apareixen a la nostra web www.visitgaybarcelona.com